Grubery

„Grubery Białej Gruby 1, 2 i 5”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji dla konsumentów „Grubery Białej Gruby 1, 2 i 5” (dalej „Promocja”) jest Łukasz Jurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biała Gruba w Mysłowicach (41-400), przy ul. Powstańców 1, NIP 625-199-55-03 (dalej „Organizator”).

2. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające kupon rabatowy o nawie Gruber o nominale 1, 2 lub 5, który upoważnia do skorzystania z rabatu (dalej „Gruber”).

3. Promocja obowiązuje w Restauracji Biała Gruba, przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach oraz w Niekawiarni przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach.

4. Czas obowiązywania Promocji określa się do 31 grudnia 2017, przy czym czas Promocji może ulec zmianie.

5. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych nabywających produkty Organizatora, zwanych dalej „Goścmi”.

§ 2 Zasady Promocji „Gruber Białej Gruby 1”

1.1 Każdy Gość, posiadający Grubera o nominale 1 uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 100 zł brutto przy zamówieniu na kwotę minimum 1000 zł brutto.

1.2 Warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia lub podpisaniem umowy, przekazanie go pracownikowi Organizatora Grubera.

1.3 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2017 w godzinach otwarcia lokali wymienionych w § 1 pkt 3

1.4 Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz zestawów lunchowych.

§ 3 Zasady Promocji „Gruber Białej Gruby 2”

1.1 Każdy Gość, posiadający Grubera o nominale 2 uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 200 zł brutto przy zamówieniu na kwotę minimum 2000 zł brutto.

1.2 Warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia lub podpisaniem umowy, przekazanie go pracownikowi Organizatora Grubera.

1.3 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2017 w godzinach otwarcia lokali wymienionych w § 1 pkt 3

1.4 Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz zestawów lunchowych.

§ 4 Zasady Promocji „Gruber Białej Gruby 5”

1.1 Każdy Gość, posiadający Grubera o nominale 5 uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 500 zł brutto przy zamówieniu na kwotę minimum 5000 zł brutto.

1.2 Warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie, przed złożeniem zamówienia lub podpisaniem umowy, przekazanie go pracownikowi Organizatora Grubera.

1.3 Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2017 w godzinach otwarcia lokali wymienionych w § 1 pkt 3

1.4 Rabat nie obejmuje innych ofert promocyjnych oraz zestawów lunchowych.

§ 4 Zasady ogólne Promocji

1. Promocja dotyczy tylko dań i napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje dań i napojów sprzedawanych na wynos.

2. Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu.

3. Zebranie kilku Gruberów nie stanowi podstawy do zwiększenia rabatu, Grubery nie sumują się.

4. Grubera może wykorzystać tylko jego posiadacz, tylko jeden raz.

8. Gruber może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie trwania promocji.

9. Złożenie zamówienia oraz skorzystanie z Promocji na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie musi odbyć się w tym samym czasie i zostać potwierdzone jednym paragonem fiskalnym.

10. Gruber nie podlega wymianie na gotówkę.

11. Gościowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w związku z nieskorzystaniem z poszczególnych w/w ofert, nie zgłoszeniem kelnerowi chęci skorzystania z Promocji przed złożeniem zamówienia, a w szczególności roszczenie o wymianę Grubera na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.bialagruba.pl oraz w siedzibie Organizatora.